سلام بر امام رضا ع شبیه مرغک زاری کز آشیانه بیفتد جدا ز دامن مادر به دام دانه بیفتد گزیده ها عشق می ورزم پس هستم آدمی نیست مگر اندیشه اینچنین گفت دکارت وردزوُرث این چو دل نوشته ها شبیه مرغک زاری کز سلام بر امام رضا ع شبیه مرغک زاری کز آشیانه بیفتد جدا ز دامن مادر به دام دانه بیفتد عشق وب سايت رسمي دکتر حسين الهي قمشه اي …